EU ghi nhận tín hiệu tích cực từ Việt Nam để phê chuẩn EVFTA và IPA

Từ trái sang: Phó Chủ tịch INTA Jan Zahradil, Chủ tịch INTA Lange Bernd, Đại sứ EU Giorgio Aliberti. Ảnh: V.A
Từ trái sang: Phó Chủ tịch INTA Jan Zahradil, Chủ tịch INTA Lange Bernd, Đại sứ EU Giorgio Aliberti. Ảnh: V.A
Từ trái sang: Phó Chủ tịch INTA Jan Zahradil, Chủ tịch INTA Lange Bernd, Đại sứ EU Giorgio Aliberti. Ảnh: V.A
Lên top