Ethylene oxide chưa có trong danh mục hóa chất bảo vệ thực vật được dùng

Cần làm rõ thông tin có hay không hóa chất bảo vệ thực vật trong một sản phẩm mì tôm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần làm rõ thông tin có hay không hóa chất bảo vệ thực vật trong một sản phẩm mì tôm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Cần làm rõ thông tin có hay không hóa chất bảo vệ thực vật trong một sản phẩm mì tôm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top