È cổ trả nợ mua nhà, khách hàng tố ngân hàng chỉ "giảm lãi suất trên giấy"

Lên top