DXG phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu sẽ ảnh hưởng lợi ích cổ đông

Cổ phiếu của DXG đã giảm giá 5 phiên liên tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM - HoSE. Ảnh: www.datxanh.vn.
Cổ phiếu của DXG đã giảm giá 5 phiên liên tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM - HoSE. Ảnh: www.datxanh.vn.
Cổ phiếu của DXG đã giảm giá 5 phiên liên tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM - HoSE. Ảnh: www.datxanh.vn.
Lên top