DXG: Doanh thu tăng mạnh, lãi đạt 1.217 tỉ đồng trong năm 2019

Lợi nhuận của DXG trong 5 năm trở lại đây
Lợi nhuận của DXG trong 5 năm trở lại đây
Lợi nhuận của DXG trong 5 năm trở lại đây
Lên top