Duy trì nguồn cung nông sản, thực phẩm trong dịch bệnh COVID-19

Lượng nông sản, thực phẩm tại siêu thị rất dồi dào, giá ổn định. Ảnh: Vũ Long (chụp trưa 27.7)
Lượng nông sản, thực phẩm tại siêu thị rất dồi dào, giá ổn định. Ảnh: Vũ Long (chụp trưa 27.7)
Lượng nông sản, thực phẩm tại siêu thị rất dồi dào, giá ổn định. Ảnh: Vũ Long (chụp trưa 27.7)
Lên top