Đứt gãy sản xuất: Doanh nghiệp lo lắng nhất về lực lượng lao động

Đại diện doanh nghiệp nước ngoài cho biết các khó khăn về lực lượng sản xuất do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: TTBCTPHCM.
Đại diện doanh nghiệp nước ngoài cho biết các khó khăn về lực lượng sản xuất do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: TTBCTPHCM.
Đại diện doanh nghiệp nước ngoài cho biết các khó khăn về lực lượng sản xuất do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: TTBCTPHCM.
Lên top