Đường sắt tạm ngừng chạy nhiều tàu đi từ Hà Nội

Đường sắt tạm ngừng chạy nhiều tàu từ Hà Nội đi địa phương. Ảnh: VNR
Đường sắt tạm ngừng chạy nhiều tàu từ Hà Nội đi địa phương. Ảnh: VNR
Đường sắt tạm ngừng chạy nhiều tàu từ Hà Nội đi địa phương. Ảnh: VNR
Lên top