Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao

Đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao.
Đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao.
Đường sắt Nhổn- Ga Hà Nội đạt trên 98% khối lượng xây lắp trên cao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top