Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đường sắt Hạ Long-Cái Lân: 6 năm đón 1 chuyến hàng nhưng "vẫn đợi tàu qua"

Từ ngày khánh thành năm 2014 đến nay, tuyến đường sắt Hạ Long - Cái Lân đón đúng một chuyến tàu hàng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Từ ngày khánh thành năm 2014 đến nay, tuyến đường sắt Hạ Long - Cái Lân đón đúng một chuyến tàu hàng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Từ ngày khánh thành năm 2014 đến nay, tuyến đường sắt Hạ Long - Cái Lân đón đúng một chuyến tàu hàng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top