Đường sắt đổi giờ tàu Thống Nhất, tăng chuyến phục vụ cao điểm hè