Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải an toàn mới được khai thác

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải an toàn mới được khai thác. Ảnh: GT
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải an toàn mới được khai thác. Ảnh: GT
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải an toàn mới được khai thác. Ảnh: GT
Lên top