Đường ống nước sông Đà lại gặp sự cố, tạm ngừng cấp nước khu Tây Nam Hà Nội

Đường ống sông Đà được khắc phục sau sự cố vỡ 7.2019. Ảnh: GC
Đường ống sông Đà được khắc phục sau sự cố vỡ 7.2019. Ảnh: GC
Đường ống sông Đà được khắc phục sau sự cố vỡ 7.2019. Ảnh: GC
Lên top