"Đường hỏng do mưa", cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngừng thu phí từ ngày 12.10

Ảnh Sơn Tùng
Ảnh Sơn Tùng
Ảnh Sơn Tùng
Lên top