Đường dây đánh bạc online ngàn tỉ nở rộ: không gì lãi bằng… "hút máu"!

Đường dây đánh bạc online ngàn tỉ ở Thanh Hóa bị triệt phá với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỉ đồng (ảnh Công an cung cấp).
Đường dây đánh bạc online ngàn tỉ ở Thanh Hóa bị triệt phá với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỉ đồng (ảnh Công an cung cấp).
Đường dây đánh bạc online ngàn tỉ ở Thanh Hóa bị triệt phá với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỉ đồng (ảnh Công an cung cấp).
Lên top