Đường dây 500kV NĐ Vĩnh Tân – NĐ Vân Phong: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc để khởi công

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên. Ảnh: EVNNPT
Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên. Ảnh: EVNNPT
Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên. Ảnh: EVNNPT
Lên top