Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công trình điện cấp bách:

Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2
Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2
Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2
Lên top