Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Đình chỉ hoạt động Công ty Phúc Lâm

Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TPHCM. Ảnh: Công an Đồng Nai
Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TPHCM. Ảnh: Công an Đồng Nai
Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm tại TPHCM. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top