Được phép mở cửa hoạt động trở lại, nhiều khách sạn vẫn án binh bất động

Nhiều khách sạn vẫn đóng cửa dù được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Huân Cao
Nhiều khách sạn vẫn đóng cửa dù được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Huân Cao
Nhiều khách sạn vẫn đóng cửa dù được phép hoạt động trở lại. Ảnh: Huân Cao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top