Được pháp luật bảo vệ, người tiêu dùng vẫn “thỏa hiệp” để tránh phiền

Thịt lợn cũng là mặt hàng được Hà Nội đưa vào "chuỗi" sản phẩm bảo vệ quyền lợi NTD. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn cũng là mặt hàng được Hà Nội đưa vào "chuỗi" sản phẩm bảo vệ quyền lợi NTD. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn cũng là mặt hàng được Hà Nội đưa vào "chuỗi" sản phẩm bảo vệ quyền lợi NTD. Ảnh: Kh.V
Lên top