Được miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021

Các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu nợ và miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021. Ảnh: H.N
Các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu nợ và miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021. Ảnh: H.N
Các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu nợ và miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021. Ảnh: H.N
Lên top