Được giao dịch T+0 từ ngày 15.2, nhà đầu tư chứng khoán phấn khởi

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thời điểm Thông tư mới chính thức được áp dụng cho phép giao dịch chứng khoán T+0 Ảnh: Duy Quang
Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thời điểm Thông tư mới chính thức được áp dụng cho phép giao dịch chứng khoán T+0 Ảnh: Duy Quang
Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thời điểm Thông tư mới chính thức được áp dụng cho phép giao dịch chứng khoán T+0 Ảnh: Duy Quang
Lên top