Được giá, đơn hàng nhiều, xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục tăng

Nguồn cung gạo phục vụ cho xuất khẩu ổn định. Ảnh: PV
Nguồn cung gạo phục vụ cho xuất khẩu ổn định. Ảnh: PV
Nguồn cung gạo phục vụ cho xuất khẩu ổn định. Ảnh: PV
Lên top