Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Dừng triển khai việc tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh vé tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh vé tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh vé tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Lên top