Dừng thí điểm, GrabCar rộng cửa hơn với Nghị định 10

Grab tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư 500 triệu USD vào thị trường Việt Nam.
Grab tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư 500 triệu USD vào thị trường Việt Nam.
Grab tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư 500 triệu USD vào thị trường Việt Nam.
Lên top