Dùng phẩm nhuộm phát huỳnh quang chế biến mắm tôm

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến ruốc mặn trên địa bàn toàn tỉnh - Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến ruốc mặn trên địa bàn toàn tỉnh - Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến ruốc mặn trên địa bàn toàn tỉnh - Ảnh: CTV
Lên top