Dừng, giảm tần suất bay, hàng không Việt thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng

Hàng không Việt ước tính thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19. Ảnh C.T.V
Hàng không Việt ước tính thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19. Ảnh C.T.V
Hàng không Việt ước tính thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19. Ảnh C.T.V
Lên top