Dừng dự án cảng Kê Gà: Xin bồi thường, doanh nghiệp... quá khổ!

Cổng vào khu du lịch Vạn Trụ. Ảnh: C.H
Cổng vào khu du lịch Vạn Trụ. Ảnh: C.H
Cổng vào khu du lịch Vạn Trụ. Ảnh: C.H