Dừng “đổi đất lấy hạ tầng”, ngăn chặn đầu tư chui, “núp bóng”

Luật PPP cũng thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới (ảnh minh hoạ).Ảnh: Công Hùng
Luật PPP cũng thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới (ảnh minh hoạ).Ảnh: Công Hùng
Luật PPP cũng thể chế chủ trương dừng thực hiện các dự án BT trong giai đoạn tới (ảnh minh hoạ).Ảnh: Công Hùng
Lên top