Dựng đảo nhân tạo sẽ đặt Đà Nẵng vào nhiều rủi ro

Dự án lấn biển Đa Phước với nhiều tai tiếng là bài học cho Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Dự án lấn biển Đa Phước với nhiều tai tiếng là bài học cho Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Dự án lấn biển Đa Phước với nhiều tai tiếng là bài học cho Đà Nẵng. Ảnh: P.V