Dùng công nghệ Mỹ để sửa mặt cầu Thăng Long

Mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng nặng nhiều năm chưa có phương án tối ưu để sửa chữa. Ảnh: GT
Mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng nặng nhiều năm chưa có phương án tối ưu để sửa chữa. Ảnh: GT
Mặt cầu Thăng Long bị hư hỏng nặng nhiều năm chưa có phương án tối ưu để sửa chữa. Ảnh: GT
Lên top