Dũng cảm cứu người, hai nhân viên điện lực được khen thưởng

Lên top