Đưa sản phẩm OCOP - báu vật của làng quê vươn xa ra thế giới

Trà hoa vàng, một trong những sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: NTM
Trà hoa vàng, một trong những sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: NTM
Trà hoa vàng, một trong những sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: NTM
Lên top