Dứa rớt giá, dưa sâu bệnh, nông dân Nghệ An “méo mặt”

Dưa lê phơi trắng đồng tại cánh đồng xã Diễn Kỷ
Dưa lê phơi trắng đồng tại cánh đồng xã Diễn Kỷ
Dưa lê phơi trắng đồng tại cánh đồng xã Diễn Kỷ
Lên top