Đưa ra thị trường 5-7 triệu khẩu trang kháng khuẩn thuộc dòng mới

Ông Cao Hữu Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Vinatex - cung cấp thông tin về sản phẩm khẩu trang mới.
Ông Cao Hữu Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Vinatex - cung cấp thông tin về sản phẩm khẩu trang mới.
Ông Cao Hữu Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Vinatex - cung cấp thông tin về sản phẩm khẩu trang mới.
Lên top