Đua làm mạng xã hội: Cạnh tranh nổi với Facebook, Youtube?

Mạng xã hội Hahalolo ngày ra mắt. Ảnh: PV
Mạng xã hội Hahalolo ngày ra mắt. Ảnh: PV
Mạng xã hội Hahalolo ngày ra mắt. Ảnh: PV
Lên top