Đưa công tác xét nghiệm về doanh nghiệp có tối ưu và bảo đảm?

Từ ngày 24.9 doanh nghiệp shipper công nghệ tại TPHCM sẽ tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tài xế. Ảnh: Mai Uyên.
Từ ngày 24.9 doanh nghiệp shipper công nghệ tại TPHCM sẽ tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tài xế. Ảnh: Mai Uyên.
Từ ngày 24.9 doanh nghiệp shipper công nghệ tại TPHCM sẽ tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tài xế. Ảnh: Mai Uyên.
Lên top