Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm: Bị "tuýt còi" để tiếp tục hoàn thiện

Dù là nước mắm truyền thống hay nước mắm công nghiệp đều phải tuân thủ quy chuẩn về an toàn thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Dù là nước mắm truyền thống hay nước mắm công nghiệp đều phải tuân thủ quy chuẩn về an toàn thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Dù là nước mắm truyền thống hay nước mắm công nghiệp đều phải tuân thủ quy chuẩn về an toàn thực phẩm. (Ảnh minh họa)
Lên top