Dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38: Đảm bảo công bằng xã hội trong thu thuế

Các YouTuber Việt đang đối mặt với việc phải nộp thuế. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Các YouTuber Việt đang đối mặt với việc phải nộp thuế. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Các YouTuber Việt đang đối mặt với việc phải nộp thuế. Ảnh minh họa: Thế Lâm
Lên top