Dự thảo Quy hoạch Điện VIII: Công suất đăng ký điện mặt trời quá lớn

Lên top