Dự thảo Quy hoạch điện VIII: Cần 128,3 tỉ USD để phát triển điện

Lên top