Dự thảo Luật An ninh mạng: Chặt chẽ quá có nguy cơ tạo ra cuộc chiến thương mại

Đại diện VIA cho rằng nếu Luật An ninh mạng chặt chẽ quá mức có thể gây ra những thiệt thòi cho doanh nghiệp nội. Ảnh minh họa.
Đại diện VIA cho rằng nếu Luật An ninh mạng chặt chẽ quá mức có thể gây ra những thiệt thòi cho doanh nghiệp nội. Ảnh minh họa.
Đại diện VIA cho rằng nếu Luật An ninh mạng chặt chẽ quá mức có thể gây ra những thiệt thòi cho doanh nghiệp nội. Ảnh minh họa.