Dự thảo biểu giá điện mới: Người nghèo được lợi?

Sửa chữa côngtơ cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sửa chữa côngtơ cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sửa chữa côngtơ cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Ảnh: HẢI NGUYỄN