Dự thảo biểu giá điện mới: Dùng trên 201kWh, khách hàng thiệt hơn hiện tại

Lên top