Đủ nhu cầu tiêu dùng, năm 2020 Việt Nam dư 13,5 triệu tấn lúa cho xuất khẩu

Không chỉ đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, gạo Việt Nam còn dư để xuất khẩu. Ảnh: Kh.V
Không chỉ đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, gạo Việt Nam còn dư để xuất khẩu. Ảnh: Kh.V
Không chỉ đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, gạo Việt Nam còn dư để xuất khẩu. Ảnh: Kh.V
Lên top