Dự luật “siêu tỉ phú” đánh thẳng ví tiền Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates

Tỉ phú Elon Musk sẽ phải đóng không ít tiền nếu dự luật thuế mới được thông qua. Ảnh AFP
Tỉ phú Elon Musk sẽ phải đóng không ít tiền nếu dự luật thuế mới được thông qua. Ảnh AFP
Tỉ phú Elon Musk sẽ phải đóng không ít tiền nếu dự luật thuế mới được thông qua. Ảnh AFP
Lên top