Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Cảng khách vắng tanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng khách vắng tanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng khách vắng tanh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top