Du lịch Nha Trang: Không thể cứ mãi “thừa chỗ ngủ, thiếu nơi chơi”

Chợ đêm Nha Trang chủ yếu bán các sản phẩm đồ chơi, quần áo - chưa tạo được dấu ấn đặc biệt để thu hút du khách quay lại. Ảnh:M.T
Chợ đêm Nha Trang chủ yếu bán các sản phẩm đồ chơi, quần áo - chưa tạo được dấu ấn đặc biệt để thu hút du khách quay lại. Ảnh:M.T
Chợ đêm Nha Trang chủ yếu bán các sản phẩm đồ chơi, quần áo - chưa tạo được dấu ấn đặc biệt để thu hút du khách quay lại. Ảnh:M.T
Lên top