Du lịch Khánh Hòa: Đại hạ giá để cầm cự

Nâng cao chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý được Khu du lịch Trăm trứng (Nha Trang, Khánh Hòa) lựa chọn mời chào du khách vào ngày 1.12 sau 8 tháng dừng hoạt động. Ảnh: P.Linh
Nâng cao chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý được Khu du lịch Trăm trứng (Nha Trang, Khánh Hòa) lựa chọn mời chào du khách vào ngày 1.12 sau 8 tháng dừng hoạt động. Ảnh: P.Linh
Nâng cao chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý được Khu du lịch Trăm trứng (Nha Trang, Khánh Hòa) lựa chọn mời chào du khách vào ngày 1.12 sau 8 tháng dừng hoạt động. Ảnh: P.Linh
Lên top