Du lịch Huế thiệt hại 2.250 tỉ đồng do dịch COVID-19

Trong 6 tháng đầu năm, dịch COVID-19 đã làm ngành du lịch Huế thiệt hại 2.250 tỉ đồng. Ảnh: P.Đạt
Trong 6 tháng đầu năm, dịch COVID-19 đã làm ngành du lịch Huế thiệt hại 2.250 tỉ đồng. Ảnh: P.Đạt
Trong 6 tháng đầu năm, dịch COVID-19 đã làm ngành du lịch Huế thiệt hại 2.250 tỉ đồng. Ảnh: P.Đạt
Lên top